Условия за ползване

IWEB.BG изисква всички потребители на този сайт и на сайтовете разработени чрез платформата на iweb.bg, да са съгласни и да се съобразяват с Общите условия за ползване на уебсайтовете на IWEB.BG, както и на всички услуги предлагани от iweb.bg. Потребителите, които не са съгласни с настоящите Общи условия за ползване, трябва да напуснат сайта.  

Информацията на този уебсайт и на уебсайтовете разработени чрез платформата на IWEB.BG

IWEB.BG са предприели разумни стъпки за да включат точна информация и съдържание на този сайт, но iweb.bg не са отговорни за каквато и да е грешна или неточна информация, предоставена тук, или на който и да е сайт, разработен от iweb.bg. Информацията, предоставена на този сайт и сайтовете използващи платформата на iweb.bg, се предоставя "каквато е" и е свободна от  гаранции или претенции за използваемост. Потребителите на този сайт и на сайтовете разработени от iweb.bg използват предоставената информация на свой риск и iweb.bg не носи отговорност за последствията, произтичащи от използването на тази информация. Освен това iweb.bg не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, сочещи към този уебсайт и разработените от нас уебсайтове, които са отговорност на съответните уебсайт оператори. Iweb.bg не могат да свидетелстват за точността или годността на информацията на сайтовете, разработени с платформата на IWEB.BG.

Интелектуална собственост

Информацията, предоставена тук, в този сайт и сайтовете, разработени чрез платформата на IWEB.BG, не може да бъде копирана, повторно употребявана, променяна или съхранявана освен за преглед. Всякакво друго копиране, повторно използване, изменение, съхранение или публикуването в какъвто и да е вид трябва да бъдат одобрени в писмена форма от IWEB.BG или от съответния уебсайт оператор преди такова използване. Всички търговски марки, авторски права и цялата информация, съдържаща се на уебсайтовете, използващи платформата на IWEB.BG, са собственост на съответните им собственици.

Изменения

IWEB.BG си запазва правото да добавя, изтрива или променя някоя от разпоредбите на Условията за ползване по всяко време без предупреждение.